DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Takorekoč

Takorekoč – cikel gledaliških esejev je bil v sezoni 2021/2022 ob vseh epidemičnih zapletih in zamolkih končno izveden v celoti. Termin esej je v tem kon­tekstu uporabljen precej svobodno in označuje bese­dilo s teoretsko osnovo in jasno poudarjeno literarno dimenzijo, po možnosti obogateno z osebnimi kono­tacijami. Takšno, vsakič izvirno avtorsko besedilo je bilo izhodišče za uprizoritev v izvedbi same_ga esejistke_a.

Če v trenutku, ko smo cikel snovale_i, nismo povsem jasno vedele_i, kam gremo, zdaj abso­lutno vemo, kje smo. Takorekoč se je razvil v izjemno zanimivo platformo raziskovanja odrskih praks nekje na meji med gledališčem, teorijo in literaturo. Odzi­vi občinstva in strokovne javnosti so bili odlični. In povsem logična je odločitev, da cikel nadaljujemo. V sezoni 2022/2023 bo zato na sporedu druga izvedba z novimi šestimi esejistkami_i z novimi temami in novimi odrskimi ter miselnimi izkušnjami.

Kurator: Boštjan Narat
Koprodukcija: Nova pošta in Moment