Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Nova pošta

O oblasti v arhitekturi

petek / 27. 5. / 17:00 / Nova pošta / Odpovedano

Arhitektura je bila vselej ena od odločilnih manifestacij oblasti. Knjiga O oblasti v arhitekturi prinaša eseje in intervjuje, ki kritično analizirajo razmerja med arhitekturo in oblastjo s treh filozofskih perspektiv: materializma, fenomenologije in poststrukturalizma.

Sodelujoči: Mateja Kurir, Mladen Dolar, Douglas Spencer in drugi
Avtorji: Andrew Ballantyne, Andrew Benjamin, Mladen Dolar, Hilde Heynen, Nadir Lahiji, Jeff Malpas, Dean Komel, Elke Krasny, Robert Pfaller, Gerard Reinmuth, Luka Skansi, Douglas Spencer, Teresa Stoppani, Sven-Olov Wallenstein
Izbrala in uredila: Mateja Kurir
Izdala: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo