SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Ne-človeška narava in ekolokogija

Drugi gost spomladanskega semestra je Ben Woodard, neodvisni akademik, ki dela in živi v Nemčiji. Njegovo delo se osredotoča na odnos med naturalizmom in idealizmom v dolgem devetnajstem stoletju. V svojem predavanju se bo s stališča sodobne filozofije posvetil presečišču med ekologijo in biologijo. Problematiziral bo razmerje med človeško in ne-človeško naravo, pri čemer bo poudarek na njeni avtonomiji, ki pa ne sme postati alibi za družbeno-politično izrabo.

V sodelovanju z MGLC Švicarija