KONEC DOBER, VSE DOBRO
2024/2025 — 69. sezona
Nova pošta

Učitelj – čuječi birokrat

Predavanje Vesne Pobežin Roš osvetljuje kontekst kritične obravnave sodobnega šolstva, kjer se že nekaj časa problematizira vdor podjetniške, menedžerske ter neoliberalne logike in izrazja na področje šolstva, univerzitetnega izobraževanja in akademskega dela. V podobnem kontekstu tudi Fisher izpostavlja napredujočo birokratizacijo, ki je ena vidnejših značilnosti sfere vzgoje in izobraževanja po njeni celotni vertikali. A poleg vprašanj, kaj nam pomenijo »optimizacija delovnih procesov«, »profit«, »kakovost« in podobni izrazi, ko jih uporabljamo na področju pedagoškega dela, poleg vprašanj o smiselnosti preverjanja birokratske marljivosti, na katero se večinoma zvedejo inšpekcijske dejavnosti v šolah, je prav tako smiselno zastaviti vprašanje o »učiteljskih sposobnostih«. Kaj naj bi danes to sploh bilo? Kaj je to, kar naj bi učitelji imeli, da bi lahko zadostili skoraj mističnemu idealu dobre šole? Ne nazadnje pa, kdo vse prispeva k izmišljanju imaginarija, ki opredeljuje sodobno pedagoško polje? Predavanje bo poskušalo izpostaviti, iz kakšnega idejnega in fantazmatskega bazena se napaja tok, ki je komplementaren vidiku »menedžerizacije« in ki ga lahko poimenujemo pedagogizacija družbe, ter na kakšen način ga lahko povežemo s Fisherjevim opisom depresivne hedonije.