DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Depresivna dvajseta

Predavanje Ane Reberc se osredotoča na odtujitev človeka, ki v kapitalistični družbi tone v vedno večjo usodnost, kar se vse jasneje odraža tudi v človeški zavesti. Adorno že leta 1950 zapiše, da je mehanizem prilagajanja subjekta na zaostrena razmerja mehanizem njegovega otrdevanja. Primernejši ko smo za kapitalistični realizem, bolj postajamo stvar, toliko manj živimo in smo toliko bolj prepuščeni niču depresije. S pomočjo Marka Fisherja si bomo v predavanju poskusili zamisliti depresijo kot družbeno umeščen odziv na realnost in v tej rekonceptualizaciji poiskati načine naše emancipacije.