Izredna sezona
2021/2022 — 66. sezona
Nova pošta

Prekinitev mita

Ob izidu stote številke revije Maska (2006) sta Zdenka Badovinac in Emil Hrvatin zasnovala razstavo Zbirka Arteast 2000+23. Predstavila je še nerealizirane koncepte, ki so jih zasnovale_i različne_i umetnice_ki in bodo leta 2023 vključeni v veliko pregledno razstavo, nekateri od njih pa bodo v različnih prostorih neodvisne uprizoritvene scene v Ljubljani zaživeli še samostojno.
Slovensko mladinsko gledališče in Maska se v sezoni 2021/2022 tako podajata v realizacijo projekta 2023. Izvedli ga bomo kot del skupnega programa na Novi pošti. Prvi umetnik, ki smo ga povabile_i, naj svojo zamisel iz leta 2006 premisli, rekontekstualizira in uresniči, je Goran Sergej Pristaš.