DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Kapitalistični realizem v novem desetletju

Privlačnost družbenokritične teorije Marka Fisherja je morda v njegovi redki vrlini, da kristalno jasno pove, kaj ga moti in kaj pritegne, da povsem iskreno razgali to, kar vidi kot problem: kapitalistični realizem oziroma vprašanje »Ali ni alternative?«. Jesenski sklop Maskinega seminarja si bo to vprašanje zastavljal vedno znova in se z različnih zornih kotov soočal z Markom Fisherjem. Začel se bo s predavanjem Matta Colquhouna, avtorja knjige On Mourning, Melancholy and Mark Fisher (O žalovanju, melanholiji in Marku Fišerju), ki bo spregovoril o Fisherjevem teoretskem razvoju. Po predavanju Matta Colquhouna, ki bo v angleškem jeziku, bo sledil pogovor o tem, zakaj je Fisher danes tako aktualen – v čem natanko je njegov čar.