SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Nova pošta

Postajati prepustna_en: Doumevanje meril, ki niso človeška

Umetnostno-raziskovalni projekt Harriet Rabe von Froreich izhaja iz aktualne predpostavke, da trenutna nezmožnost človeštva doumeti podnebno krizo in se nanjo ustrezno odzvati izhaja iz problema meril (Timothy Morton: Being Ecological, 2018), natančneje, iz naše nezmožnosti, da bi doumele_i kakršnakoli drugačna merila kakor človeška. Ko naseljujemo lastno snovnost, se zdi, da je empatijo do drugih snovnosti težko doseči. Med rezidenco se bo Harriet Rabe von Froreich posvetila v prakso usmerjenim, performativnim oblikam manjšega merila, ki jih je navdihnilo umetnostno gibanje Fluxus v šestdesetih, njen cilj pa bo, da bi postala otipljiva, dovzetna in »prepustna« za merila, ki niso človeška. Kako postati prepusten za nujo izginjajočega ledu, počasi umirajočega mahu, razkrajajoče se skale?
Predstavitev projekta v nastajanju bo v angleščini.

V sodelovanju z Goethe-Institutom in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC Švicarija).