DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Nova pošta

Ob 100. obletnici izida prve revije Maska skupaj z RŠ predstavljamo 200aa

Časopis Maska, specializirana strokovna revija za sodobne scenske umetnosti, je ob svoji praznični 200. izdaji sodelovala z Redakcijo za kulturo in humanistične vede Radia Študent. Ob tej priložnosti bo revija doživela tudi vizualno prenovo, ki smo jo zaupali študentkama drugega letnika magistrskega študija grafičnega oblikovanja na ALUO Niki Lapkovski in Nini Ninković pod mentorstvom Boštjana Botasa Kende. Tokratna številka nosi naslov Potencialnosti, saj je RŠ že dolga leta valilnica najboljšega kadra na področju kulturne kritike in teorije. V izboru smo nabrali predelave šestnajstih radijskih oddaj najrazličnejših tematik in žanrov, ki so v zadnjih osmih letih nastale pod štirimi različnimi uredniki RKHV, Jernejem Kalužo, Robertom Bobničem, Alešem Mendiževcem in Matjažem Zorcem. Vse naštete bomo izprašali o uredniških politikah RKHV, pomenu te redakcije v širši domači in mednarodni kulturni krajini, stanju medijev in prostoru za kulturo, refleksijo in teorijo na radiu in v drugih medijih, pa tudi o eroziji tiskanih strokovnih revij, njihovih odjemnikov in tako dalje. V drugi polovici srečanja bomo dali besedo avtoricam in avtorjem člankov, torej bivšim in sedanjim članom RKHV.