DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Dežela pridnih

Med načrtom in idealnim stanjem

Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Miloš Kosec in Matjaž Ličer

V aprilski izvedbi se bo Dežela pridnih ozrla okrog sebe – najprej po prostoru, kjer je že šest let doma. Slovensko mladinsko gledališče je del stavbe Baragovega semenišča, nedokončane arhitekture Jožeta Plečnika, ki bo v bližnji prihodnosti doživela prenovo. In – tako pravijo – tudi dokončanje. Ta ideja razpira marsikaj: naš odnos do prostora, razumevanje zgodovine, vprašanje družbenih odnosov, ekonomske realnosti ... Kaj pomeni življenje v mestu in kaj življenje mesta? Oziroma kot je že pred nekaj leti zapisal Miloš Kosec: »Takšno dokončanje ni zapiranje nekakšnih starih arhitekturnih ran. Kvečjemu kaže na dejstvo, da imamo še vedno težave z življenjem v sedanjiku – kot da je vse, kar se odvija med načrtom in idealnim stanjem, samo 'skvotanje' in čakanje.«