DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Robert Golob je bil lani kot najverjetnejši novi mandatar povabljen v Studio 9. maj, ki ga je gostilo Mladinsko. Kako se sedanjost ujema z njegovimi tedanjimi besedami? / Foto: Željko Stevanić
Dežela pridnih

Slovenija v letu 2023

Vodi: Erik Valenčič
Gostje: Marjana Hönigsfeld Adamič, Jaša Jenull in Darijan Košir

Valenčič bo s svojimi gosti analiziral delovanje Golobove vlade in se pogovarjal o največjih političnih, ekonomskih, družbenih in okoljevarstvenih izzivih, ki Slovenijo čakajo leta 2023, v želji, da bi skupaj prišli do odgovorov na vprašanji, na kaj moramo biti najbolj pozorne_i in na katerih področjih bomo morale_i biti še naprej angažirane_i kot aktivne_i državljanke_i.