DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Dežela pridnih

Svet v letu 2023

Vodi: Erik Valenčič
Gostje: Lučka Kajfež Bogataj, Boris Vasev in Boštjan Videmšek

Valenčič in gostje bodo skozi prizmo aktualnih dogodkov v svetu analizirali najbolj žgoče mednarodne krize in poskušali napovedati, kako bi utegnile posredno in neposredno vplivati na našo sedanjost oziroma bližnjo prihodnost.