DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Dežela pridnih

Gremo spet!

Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Miloš Kosec, Matjaž Ličer

Stalno omizje Dežele pridnih z Milošem Koscem in Matjažem Ličerjem v vlogi gostov ter Boštjanom Naratom na mestu gostitelja bo leta 2023 nadaljevalo redno sestankovanje. Prvo srečanje se bo zgodilo 12. januarja. In tema? Če je konec leta ponavadi namenjen oceni preteklosti, se začetek zazira v prihodnost, predpostavka za oboje pa je seveda razumevanje sedanjosti. Prav to nemogočo nalogo so si znova zastavili arhitekt, filozof in fizik pa še en filozof.