SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Matjaž Ličer, Boštjan Narat, Miloš Kosec / Foto: Črt Piksi
Dežela pridnih

Prvič!

Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Miloš Kosec in Matjaž Ličer

Dežela pridnih v tistem delu, ki ga kurira in vodi Boštjan Narat, z novo sezono spreminja obliko – šlo bo za redno omizje, ki bo vsak mesec odpiralo nove teme. Stalna sogovornika letošnje izvedbe bosta arhitekt Miloš Kosec ter fizik in filozof Matjaž Ličer, oba vrhunska strokovnjaka na svojih področjih in hkrati človeka s širokim razgledom in izdelanimi, zanimivimi stališči o marsičem. Teme večerov bodo aktualne tako s stališča nastajajočih predstav v Slovenskem mladinskem gledališču kot z vidika stvari, ki jih doživljamo kot družba. Dežela pridnih si želi s pomočjo Miloša Kosca in Matjaža Ličerja ustvariti prostor za redno srečevanje in skupen premislek o trenutku. Seveda bomo po potrebi za okroglo mizo povabili še koga. Najprej in predvsem pa v Klub Mladinskega vabimo vas.