DRUGAČNA SEZONA
2022/2023 — 67. sezona
Dežela pridnih

Zbogom in hvala za vse ribe

Vodi: Erik Valenčič
Gost: Ervin Hladnik Milharčič

S sporočilom iz naslova se delfini v kultnem Štoparskem vodniku po Galaksiji poslovijo od človeštva, ko zapustijo Zemljo tik pred njenim uničenjem. Erik Valenčič in starosta slovenskega novinarstva bosta iskala odgovor na vprašanje, kakšen humor bo ob dejanskem uničenju sveta najprimernejši. Kajti če že tonemo, tonimo s slogom.