SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Mija Kramar in Aiko Zakrajšek / Foto: Gaja Naja Rojec
Dežela pridnih

Mlado Mladinsko

Vodi: Boštjan Narat
Gostji: Mija Kramar in Aiko Zakrajšek

V sezoni 2020/2021 se je v okviru Slovenskega mladinskega gledališča vzpostavilo Mlado Mladinsko, skupina ustvarjalk in ustvarjalcev, mlajših od dvajset let, ki v gledališkem procesu iščejo odgovore na »vprašanja o pripadanju oziroma razmerju med biti sam svoj in biti del družbe«. Večno aktualna vprašanja so že sama po sebi kompleksna, bizarnost časa, v katerem živimo, pa jih zapleta v gordijski vozel. Kako Mlado Mladinsko misli in doživlja epidemijo, izolacijo, izobraževanje na daljavo, čas omejenih stikov in politično situacijo? In kaj mu v tem kontekstu pomeni (gledališka) ustvarjalnost?

Povezava do videoposnetka pogovora.