Sezona skupnosti
2020/2021 — 65. sezona
Dežela pridnih

Glavne živali smo ljudje

Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Maša Cerjak Kastelic in Aleš Črnič

»Glavne živali smo ljudje!« Tako se glasi verz iz Obutega mačka Andreja Rozmana Roze, predstave, ki je premiero doživela decembra 2019 v Slovenskem mladinskem gledališču. Misel je večplastna in beremo jo lahko na različne načine, predvsem pa jo moramo misliti tudi zunaj konteksta konkretnega odrskega dela. Naš odnos do živali je kompleksno vprašanje, ki zahteva poglobljen premislek, saj sega na področja etike, prava, politike, ekonomije, okolja in zdravja, predvsem pa ga lahko razumemo kot eno bistvenih obličij naše kulture. Kakšna torej je, ta naša kultura? Kakšna je s tega zornega kota naša družba? In kakšna je naša država, če njena politika zavrača na videz povsem formalno gesto zakonskega opisa živali kot živih in čutečih bitij? Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana ter sociolog in religiolog Aleš Črnič s Fakultete za družbene vede nam lahko o tej temi povesta marsikaj.