SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Dežela pridnih

Ko gre umetnost v partizane

Vodi: Boštjan Narat
Gosta: Miklavž Komelj in Jurij Meden

»Kdaj sklicevanje na obdobje druge svetovne vojne blokira mišljenje aktualnih problemov sedanjosti in kdaj je lahko inspirativno za njihovo reševanje?« Vprašanje, ki si ga Miklavž Komelj zastavlja v predgovoru knjige Kako misliti partizansko umetnost?, je veliko in bistveno, odgovor nanj pa je v dobršni meri odvisen od tega, kdo se na polpreteklo zgodovino sklicuje in na kakšen način to počne. Kako misliti vojno in kako znotraj nje razumeti odporništvo, partizanstvo, svobodo, revolucijo in totalitarizem? Kakšno je razmerje med partizanstvom in umetnostjo? Kako se o teh fenomenih pogovarjati onkraj politikantsko zastrupljene govorice? Gosta decembrske Dežele pridnih sta filmski teoretik Jurij Meden, ki je kot kurator Avstrijskega filmskega muzeja pred kratkim ustvaril izjemno retrospektivo partizanskega filma, ter že omenjeni pesnik in umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, čigar leta 2009 izdano delo Kako misliti partizansko umetnost? predstavlja enega temeljev smiselne refleksije tistega in našega časa.