SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Dežela pridnih

(Anti)feminizmi

Vodi: Linn Julian Koletnik
Gostje: Vesna Liponik (pesnica, aktivistka, branjevka in mlada raziskovalka na ZRC SAZU), Vlado Kotnik (antropologinja, sociologinja, filozofinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem), Roman Kuhar (sociolog, predavatelj in raziskovalec na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete)

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, bomo skupaj z gosti_jami razmišljale_i o raznovrstnosti feminističnih angažmajev v Sloveniji. Kateri val(i) feminizmov so se korenito zgodovinsko razvijali pri nas, kateri so trenutno najmočneje zastopani in kakšni so njihovi medsebojni odnosi? V katerih vse okoljih, od katedre do kavča, preko ulic in polj in povsod vmes, se feminizmi manifestirajo in kje jih najbolj nujno potrebujemo? Pogovor bo zajel tudi gibanja, ki feminizme, kdaj celo – perverzno, v imenu feminizma – napadajo in ogrožajo, in iskal ideje in prakse upora. Pestro bo.