SEZONA LJUBEZNI IN TEH STVARI
2023/2024 — 68. sezona
Erik Valenčič / Foto: Črt Piksi
Dežela pridnih

Prestopimo bregove

Vodi: Erik Valenčič
Gost: Aljoša Petek

Opustošenje, ki so ga povzročile avgustovske poplave, je razkrilo sistemske probleme na področju upravljanja z vodami. Občine in država že vrsto let ignorirajo oziroma zavračajo pripombe in priporočila strokovnjakinj_ov, ki opozarjajo, da je treba pri soočanju z vedno hujšimi vremenskimi pojavi slediti novim, sonaravnim in trajnostnim praksam, kakršne marsikje v EU že izvajajo, pri nas pa, žal, še vedno zelo omejeno. Aljoša Petek iz Pravno-informacijskega centra bo z Valenčičem razpravljal o nujnosti uresničevanja zelenih rešitev in zagotavljanja čim širšega sodelovanja med politiko ter stroko in civilno družbo. Pri tako ključnih vprašanjih, ki bodo za našo varnost, življenja in prihodnost vedno pomembnejša, ne moremo več vztrajati vsak na svojem bregu.