The Extraordinary Season
2021/2022 — Season 66
Photo by: Foto Sandi Fišer

Predstavitev 64. sezone

Program bosta predstavila direktor Tibor Mihelič Syed in umetniški vodja Goran Injac.

64. sezone, zadnje v tem mandatu trenutnega vodstva, podobno kot 60., ki je bila njegova prva, ne označuje noben poseben naslov ali tematski okvir. Umetniški vodja Goran Injac to utemeljuje takole: »Teme ne določam in iz izbranih besedil ne izločam nobenega gesla, da bi tako nastal dovolj širok prostor za različne vsebine in različne jezike, s katerimi bomo, upam, ustvarjali skupni pomen.«

Direktor Tibor Mihelič Syed pa, ko se ozira na preteklo »petletko«, ugotavlja, da bolj neomajno, kot »je poizkušalo biti naše prepričanje, da smo in bomo delali gledališče, ki ga ta čas in prostor potrebujeta, več je bilo izrazov dvoma in nejevere v prav takšno gledališče«, in se o novi sezoni sprašuje: »Bo v našem početju karkoli subverzivnega ali pa bo to zgolj za nekakšna parodična revizija lastnega početja? Smo nemara končno spoznali, kaj je lepo in prav? Nekaj je nedvomno gotovo: to bomo vso 64. sezono lahko ugotavljali skupaj.« Za začetek boste vrsto namigov o tem, kaj pripravljamo, dobili na predstavitvi nove sezone, ki se bo po formalnem delu prevesila še v prijetno druženje.