The Extraordinary Season
2021/2022 — Season 66

Predstavitev 65. sezone

65. sezono smo poimenovali Sezona skupnosti. Čas, ko je koronavirus dodobra zarezal v naša življenja in smo več mesecev preživeli ločeni od drugih, nas je boleče spomnil na pomen skupnosti. Skupnosti kot skupnega bivanja, občutka vključenosti, spoštovanja vseh, pa tudi skupnosti kot skupnih prizadevanj, ki so več kot le seštevek posameznih sil in v sinergiji skrbijo za to, da se ohrani, kar vrednega že imamo, ali utirajo poti k novemu. Skupnosti, v katerih lahko vsak prispeva po svojih močeh, včasih celo tako, da se umakne in da prostor drugim. Tudi samo gledališče lahko kot kolektivna umetnost obstaja le v skupnosti – ustvarjalcev, izvajalcev, premišljevalcev in obiskovalcev. Kakšno bo vezivno tkivo naših skupnosti v sezoni 2020/2021, boste izvedeli na neformalni predstavitvi programa pred klubom Mladinsko/barom Božidar, ki so bo nato prevesila v prijetno druženje.

Program bodo predstavili direktor Tibor Mihelič Syed, umetniški vodja Goran Injac in snovalci prihodnjih projektov.

Če bo vreme slabo, bo predstavitev v baru Božidar oziroma spodnji dvorani.